Menu
Rue Copernic

Okazuje się, że i w Paryżu jest ulica Kopernika i to nie byle gdzie, znajduje się w  XVI dzielnicy, jednej z najlepszych dzielnic miasta; podobnie jak w Toruniu ul. Kopernika znajduje się w samym centrum przepięknej starówki wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, a pod nr 20 mieści się Alliance Francaise! Serdecznie zapraszamy do nas na kursy języka francuskiego, warsztaty, wieczory filmowe i imprezy kulturalne! Piękne miejsce i piękna przygoda.

NOWOŚĆ - DELF Pro

DELF Pro - egzamin dla osób pracujących zawodowo -  lepsza przyszłość zawodowa z językiem francuskim (poziomy A1, A2, B1 i B2), jedna sesja w roku 2017 (kwiecień  2017), ulotka w języku francuskim w zakładce egzaminy, zapraszamy!

Zapisy na semestr letni

Rozpoczęły się zapisy na kursy języka francuskiego w semestrze letnim (początek zajęć dla nowych grup 20 lutego ). Nowości kursowe : konwersacje z lektorem francuskim  oraz francuski przez Skype'a.

 
Organizacja roku szkolnego w AF
  • przerwa świąteczno-noworoczna od  23 grudnia 2016  do  8 stycznia 2017 
  •  dyżury sekretariatu AF w dniach 28 grudnia (środa),  29 grudnia  (czwartek), 4 stycznia (środa) i 5  stycznia (czwartek) w godz. 12-16 
  • ferie zimowe od 6 do 12 lutego 2017 
  • dyżury sekretariatu AF od poniedziałku do piątku w godz. 12-16 
  • początek semestru letniego  13 lutego 2017 
  • wakacje wiosenne od 13 do 18 kwietnia 2017
  • dyżury sekretariatu AF  w dniach  13 i 18 kwietnia w godz. 12-16 
 
Frankofoniada 2017

„FRANKOFONIADA 2017” to wojewódzki konkurs o krajach francuskojęzycznych. W tym roku odbędzie się jego druga edycja. Konkurs objęty został honorowym patronatem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2016-10-23

Frankofoniada 2017

 

„FRANKOFONIADA 2017”  

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH FRANCUSKOJĘZYCZNYCH 

Regulamin konkursu

 

I. Organizatorzy

 

Organizatorem konkursu FRANKOFONIADA 2017 jest Toruńskie Stowarzyszenie Alliance Française z siedzibą w Toruniu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VI klas szkół podstawowych i gimnazjalnych interesujących się kulturą krajów francuskojęzycznych i odbywa się w języku polskim. 

Konkurs organizowany jest z okazji światowego święta Frankofonii przypadającego  w dniu 20 marca.

II. Cele konkursu 

II  Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Francuskojęzycznych „Frankofoniada 2017” umożliwi:
a)  przybliżenie uczniom  dziedzictwa  kulturowego, historii nowożytnej oraz geografii krajów francuskojęzycznych;
b)  krzewienie kultury krajów francuskojęzycznych w  Polsce;
c)  wzrost ambicji edukacyjnych i poznawczych wśród uczniów;
d)  kształcenie  postaw tolerancyjnych;
e)  uwrażliwienie uczniów na wielokulturowość.

III. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć  uczniowie szkół podstawowych  klas VI oraz klas 1-3  szkół gimnazjalnych, którzy spełniają  wymienione poniżej kryteria:
a)  są zainteresowani kulturą, historią, obecną sytuacją społeczno-gospodarczą i geopolityczną krajów francuskojęzycznych;
b)  wyrażają chęć dobrowolnego udziału w konkursie;
c)  pragną poszerzać wiedzę na temat krajów francuskojęzycznych.

IV. Harmonogram konkursu
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:  I etap szkolny, przeprowadzany w szkołach przez wyznaczonego nauczyciela,  oraz  II  etap finałowy, który odbywa się w siedzibie Toruńskiego Stowarzyszenia Alliance Française
z siedzibą w Toruniu.

Do 13 stycznia 2017  –  Alliance Française w Toruniu  rozsyła  informację do szkół
o Frankofoniadzie 2017 wraz z obowiązującą na tę edycję konkursu bibliografią oraz  umieszcza informację na stronie  internetowej AF i stronie kuratorium oświaty;

Do 27 stycznia 2017  –  nauczyciel odpowiedzialny za konkurs z ramienia szkoły przesyła drogą mailową  formularz zgłoszeniowy wraz z  listą uczniów na adres: torun@alliance-francaise.pl; zgłoszenia po terminie NIE będą uznawane;

15 lutego 2017 –  Alliance Française w Torunia przesyła do szkół  testy  do I etapu konkursu;

17 lutego 2017 – I etap konkursu (część pisemna w szkołach);

 6 marca 2017  – ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (finału) oraz podanie tematów prezentacji ustnych (tematy  do wyboru przez finalistów); informacja przekazana zostanie do szkół,  których uczniowie zakwalifikowali się do finału oraz umieszczona na stronie TSAF : www. aftorun.pl

25 marca 2017 –  II etap konkursu :  Finał   (prezentacje ustne w siedzibie Toruńskiego Stowarzyszenia Alliance  Française, przy ul. Kopernika 20) i wyłonienie laureatów konkursu.

V. Opis etapów konkursu

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Francuskojęzycznych FRANKOFONIADA 2017 składa się z 2 etapów.

I etap konkursu  tzw. szkolny

W etapie szkolnym biorą udział uczniowie szkół podstawowych klas VI oraz klas 1- 3 szkół gimnazjalnych, które wyrażą chęć udziału na podstawie wypełnionego formularza 
dostępnego na stronie Toruńskiego Stowarzyszenia Alliance Française  i przesłanego do Organizatora  w określonym terminie. 

Etap pisemny przeprowadzają dwuosobowe komisje nauczycieli w poszczególnych szkołach biorących udział w konkursie. W skład komisji nie mogą wchodzić nauczyciele języka francuskiego, historii oraz geografii.

Etap pisemny trwa 90 minut i składa się z 30 pytań zamkniętych oraz 1 pytania otwartego opisowego. Pytania dotyczą  dziedzictwa kulturowego, historii nowożytnej i geografii krajów francuskojęzycznych. Za każdą poprawną odpowiedź w części pytań zamkniętych uczeń może uzyskać maksymalnie 1 punkt. Za pytanie otwarte  (maksymalnie 150 słów)  uczeń uzyskuje maksymalnie 15 pkt. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w teście wynosi 45. 

Pytania do etapu pisemnego  przygotowane są przez Organizatora konkursu wyłącznie w języku polskim. Testy przesłane zostaną do szkół biorących udział w konkursie drogą mailową według ustalonego wcześniej i przesłanego do szkół harmonogramu. Zadaniem szkoły będzie przygotowanie odpowiedniej liczby kopii testu  dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

W etapie pisemnym zostaną wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w II etapie konkursu (finał). Warunkiem zakwalifikowania ucznia  do części finałowej jest uzyskanie minimum 23 punktów w części pisemnej.

Etap pisemny zostanie przeprowadzony w szkołach w tym samym terminie, tj. 17 lutego 2017  (piątek). Godzinę przeprowadzenia eliminacji szkolnych określa dyrektor danej szkoły.

II etap konkursu - finał

Finał konkursu odbędzie się 25 marca 2017 (sobota) w siedzibie TSAF. Będzie polegał na  przygotowaniu przez uczniów ustnej prezentacji w języku polskim na jeden z tematów podanych wcześniej przez Organizatora, dotyczących krajów francuskojęzycznych.
Lista tematów prezentacji, do wyboru przez ucznia, podana zostanie  do 20 lutego 2017
w momencie ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do części finałowej konkursu.  Maksymalny czas prezentacji przypadający na jednego ucznia wynosi 10 minut. Ocenie podlegają: sposób prezentacji, forma prezentacji, dobór treści i stopień  znajomości wybranego tematu. Za prezentację będzie można uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Finał wyłoni trzech laureatów konkursu, którzy  uzyskali  najwyższą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej konkursu łącznie.

Wszyscy finaliści konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora konkursu, partnerów i sponsorów.

Partnerzy: